Järfalla kommun

Vatten- och trycksatt spillvattenledning ska dras mellan St. Eriks väg i Stäket och Ängsjö friluftsgård, via Uddnäs och Lund.

Hela systemet kommer att vara uppbyggt med LTA- anläggningar samt två större pumpstationer (en i Ängsjö och en mellanpumpsstation i Lund).

 

Totalt cirka tio (10) km ledning och 50 LTA-anläggningar, utöver de två (2) större pumpstationerna.

20191003_085829[22083].jpg