Vår Hantering av Covid-19(Corona)

Vi på Jakobsen Properties tar Corona på fullaste allvar.

Många människor är oroliga över det nya corona viruset och vi försöker göra allt vi kan för att minimera smittspridningen.

Vi vill inte riskera våra kunders hälsa, därför har vi valt att presentera hur vi kommer att agera när vi arbetar I era fastigheter.

Vi bevakar utvecklingen dagligen och följer myndigheternas rekommendationer och gör vårt bästa för att upprätthålla god service till våra kunder.

Våra anställda får ej arbeta om de är sjuka. 

 

Vid vistelse I er fastighet:

Jakobsen Properties kan utföra kontrollerna inför anbud samt utföra andra arbeten I era fastigheter utan Styrelsens närvaro om så behagas.

Det vi behöver för att lämna pris till er är tillgång till samtliga gemensamma utrymmen, fläktrum samt undercentral för att lämna så bra underlag till er som möjligt. Övriga frågor kan vi ta per mejl eller telefon.

Vi kommer att använda oss utav mask samt handskar för att undvika närkontakt och ofrivillig smittspridning.

 

För er som har vår Applikation (Loomer)

Vi meddelar via vår app och till kunden att vi kommer vistas i fastigheten för att tex rondera. Vi kommer då bära mask och handskar för att undvika närkontakt och eventuell smitta.

 

 

Vi följer WHO och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.