NS20 Spårtunnel Värtabanan

 

Projektet omfattar en 750 m lång järnvägstunnel som ligger parallellt med E4/E20 norr om Vasastaden. Överdäckningen av Värtabanan ingår i vidareutvecklingen av Hagastaden med 6000 nya lägenheter och beräknas generera 14.000 nya jobb i området t.o.m. 2025 med en totalinvestering på cirka 80 miljarder kronor. 

 

Teknik och geologi: Det läggs mycket vikt på betongkvaliteten som kräver omfattande kylning och värmning samt en speciell blandning av betong med tillsatt brandfiber. 3D designat armeringskorgsystem används istället för traditionell armering för att sänka kapaciteten till de kalkylerade 2,2tim/ton. På grund av den höga lastnedtagningen från ovan planerad bebyggelse, gjuts först en blinding på berg med längsgående glidyta. 

 

Genomförande: Genom användandet av tunnelvagn, korgsystem och

andra tidsoptimerande åtgärder ges möjlighet att följa den strikta tidsplanen och omsättningshastigheten på nära ¼ miljard kronor på ett år. 

Projektdata
  • Mängder: 750 m betongtunnel, 1-3 spår 

  • 35 000 m³ betong 

  • 10 000 ton armering 

  • 1 150 m² spontvägg 

  • 25 000 m³ bergschakt

  • 30 000 m³ jordschakt