Anbudsstöd Tunnel

Arbetar med ett europeiskt företag

Målet är att få in detta företag i den svenska marknaden.

För närvarande finns vi som stöd i anbudsskedet för den andra  tunneln i svensk historia som skall utföras med en tunnelborrmaskin(TBM).