HSB Brf Pumpen

Kallhällscentrum

Kallhällscentrum är ett område där det pågår stor upprustning av infrastrukturen och nyproduktion av bostäder. Man har bland annat renoverat torget, ny pendeltågsstation, nytt kulturhus och ett antal nya bostäder.

 

I samband med nybyggnationen av HSB:s bostadsprojekt Brf Pumpen så fick vår kund i uppdrag att göra finplaneringen i närområdet till fastigheten.

Detta innefattade anläggning av nya parkeringsytor, nya gångbanor, planteringsytor, upprustning av befintliga gångbanor med ny beläggning och kantsten samt justering och ny beläggning på befintlig infart och vändplan.

 

Utöver detta så ska det byggas ett nytt p-garage och för att kunna genomföra detta så lades en större vattenledning om.

p2[3130].jpg
Projektdata
  • Centralt läge i Kallhäll

  • 16 våningar högt hus med 59 lägenheter

  • Flest tvåor men även 3-4 rum och kök

  • Boarea: 46 - 93 kvm

  • Byggstart: 2016-12-01

  • Inflyttning: Preliminärt kvartal 3, 2018 - kvartal 4. 2018.

  • Pris: 2.145.000 - 4.495 000 kr.

  • Avgift: 2.731 - 5.161 kr