Mälarprojektet delen Södertälje kanal och sluss

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.

Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång.

Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm.

 

En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden.

Skärmklipp.PNG
Projektdata
  • Schakt  90 000 m³

  • Betong 43 000 m³

  • Spont   81 000 m²

  • Armering 3 500 ton

  • Kaffe     8 ton

  • Kontrakssumma: 1.183.000.000 SEK