top of page

EKONOMISK FÖRVALTNING

En ekonomisk förvaltare hjälper bostadsrättsföreningar att få en mer rättvisande bild på deras ekonomi samt ger en lättöverskådlig vy över deras ekonomiska situation. Detta är viktigt för att t ex en person utan kunskaper i ekonomi ska ha möjligheten att bilda sig en uppfattning om den ekonomiska situationen hos föreningen. 

Med hjälp av en ekonomisk förvaltare som agerar bollplank till bostadsrättsföreningen får ni hjälp med alla ekonomiska frågor och dess teknikaliteter.

Business Meeting
  • Personlig kontakt

  • Överlåtelser

  • Pantsättning

  • Andrahandsuthyrning

  • Avtalsbundna möten

  • Underhållsplan

bottom of page