top of page

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vi på Jakobsen Properties tillhandahåller fastighetsförvaltare för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som hjälper er med både enkla och svåra förvaltningsfrågor. Genom att använda en kompetent förvaltare minimerar ni risken för kostsamma felbeslut och ni kan lägga ner mer tid på andra frågor.

En teknisk förvaltare ser efter fastighetsägarens behov och är ett aktivt stöd i planeringen av fastighetens underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Utifrån era behov hjälper vi er med det ansvar ni har för underhållet av era fastigheter.

Business Meeting

FASTIGHETSFÖRVALTNING

  • Personlig kontakt

  • Frågeställning - tekniska frågor

  • Bevakning av myndighetskrav

  • Årlig besiktning utav era fastigheter

  • Avtalsbundna möten

  • Underhållsplan

bottom of page